Автоклавне просочування деревини

 

 

 

  

Автоклавне просочування деревини

Шпали експлуатуються в несприятливих умовах, в результаті чого піддаються біологічному руйнуванню. Для збільшення терміну придатності шпальна продукція підлягає обов'язковій захисній обробці. Показниками, що характеризують надійність захисної обробки (а також і показниками що характеризують якість проведення процесу просочення) є поглинання і глибина проникнення захисного засобу. 

Здатність деревини до просочення (проникність) по перетину стовбура дерева сильно змінюється. Периферійна частина стовбура, яка називається заболонню, просочується досить добре. Центральна частина стовбура - «ядро» (сосна, модрина, кедр), стигла деревина (ялина, ялиця) важкопросочувальна .

У зв'язку з цим відповідно до ГОСТ 20022.0-93 в лісоматеріалах виділяють легкопросочувальну зону (ЛПЗ) та важкопросочувальну зону (ВПЗ) та визначає такі способи автоклавного просочення: ВТВ (вакуум-тиск-вакуум); ТВ (тиск-вакуум); ТТВ (тиск-тиск-вакуум). Технологія обробки деревини антисептиком під тиском - є найперспективнішою і найбільш якісною в області обробки та захисту деревини.

Наше підприємство здійснює просочення відповідно до вимоги стандартів, технологічних інструкцій та ГОСТ 20022.0 тиск - тиск - вакуум (ТТВ).

Цей спосіб дозволяє ввести в деревину найбільш можливу кількість антисептика на найбільшу глибину. Попередній повітряний тиск становить від 0,2 (2) до 0,4 МПа (4 кгс / см2). Робочій рідинний тиск для деревини хвойних порід становить не більше 1,2 МПа (12 кгс / см2),а для деревини твердих порід - не більше 1,4 МПа (14 кгс / см2). Витримують матеріал під тиском до повного просочення, або до просочення на необхідну глибину. Після просочення створюють вакуум (0,07-0,085 МПа) для підсушування продукції.

Використання даного методу дозволяє досягти найбільш глибокого проникнення антисептичного засобу у деревину. Просочення проводитися захисним засобом маслом кам'яновугільним згідно ГОСТ 2770-74.

Якість просочення визначають взяттям проб і обчисленням величини поглинання захисної речовини та глибини просочення по фарбуванню деревини захисною речовиною.

  G Analytics